Ouders

kronkel_roze

Op deze pagina leest u alles over op welke manieren u, uw kind of peuter kennis kunnen maken met onze school. Leest u over overblijven op school en BSO/VSO. Daarnaast over onze ouderraad en de medezeggenschapsraad.

3_Computer-1

Nieuwe leerling

kronkel_roze

Kom kennismaken
Als u zich oriënteert op een basisschool voor uw kind(eren) is het bezoeken van een website niet voldoende. Het is belangrijk om de sfeer op een school te proeven, kennis te maken met de mensen die er werken en de school ‘in bedrijf’ te zien.

 

Als het goed is, trekken we minimaal acht jaar met elkaar op. Dat vraagt om een weloverwogen keuze.
OBS De Waerdenburght is een openbare school waar iedereen welkom is.

 

U bent uiteraard van harte welkom om met uw kind bij ons te komen kijken. Hierbij stellen wij u in de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen, kunnen u uitgebreid informeren over onze werkwijze en u een rondleiding geven in onze school. Uw kind kan alvast een kijkje nemen in de klas waar hij of zij geplaatst zal gaan worden. Dit geldt voor alle  nieuwe leerlingen.

 

Om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met de school op telefoonnummer 0418 651 325 of klikt u op onderstaande knop om een kennismaking aan te vragen.

Aanmelden van uw kind
Aanmelden op onze school kan als uw kind de leeftijd van drie jaar heeft bereikt via het aanmeldformulier op de website. Zodra wij de aanmelding binnen hebben, zullen wij deze bevestigen. Als uw kind de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden heeft bereikt, nemen wij contact met u op.

 

Uw kind mag dan een aantal dagdelen komen wennen in de kleutergroep. Deze dagdelen worden in onderling overleg afgestemd. Vierjarigen ontvangen van ons een startpakket waar de belangrijkste informatie voor de eerste periode in de kleutergroep te vinden is.

 

Als uw kind zes weken bij ons op school is, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de interne begeleider/leerkracht om de eerste weken samen te evalueren.

Missie en visie

Overblijven

kronkel_roze

OBS de Waerdenburght kent geen continurooster. De pauze tussen de middag begint om 12:00 uur en eindigt om 13:00 uur.
Op onze school hebben wij om deze reden een overblijfmogelijkheid, hiervoor wordt wel een vergoeding gevraagd. De kinderen die overblijven worden begeleid door onze overblijfbegeleiders.

overblijffoto-300x131

BSO/VSO

kronkel_roze

OBS De Waerdenburght heeft een goede samenwerking met BSO Fantaziehuis Dribbel. Dribbel is op hetzelfde adres gevestigd.

Ook tijdens de schoolvakanties en studiedagen valt er genoeg bij ons te beleven! Elke vakantie heeft zijn eigen uitdagende thema met creatieve en sportieve activiteiten. Zo maken we met de kinderen van elke vakantie een feestje. Onze buitenschoolse opvang is gevestigd op hetzelfde adres als basisschool De Waerdenburght. De openingstijden van BSO Dribbel zijn: Maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 uur tot 18.00 uur. Indien u opvang nodig heeft op woensdag en vrijdag verwijzen wij u naar BSO Fantaziehuis Baloe in Geldermalsen.

De kinderdagopvang van Dribbel is van maandag t/m vrijdag geopend: van 07.00 uur tot 18.00 uur.

Bij buitenschoolse opvang Fantaziehuis Dribbel voelt elk kind zich snel thuis. De kinderen kunnen kiezen uit leuke activiteiten of een spelletje spelen, buitenspelen of gewoon even bijkomen van school. Een specifiek activiteitenprogramma is ontwikkeld door de pedagogisch medewerkers zodat de kinderen zich niet hoeven te vervelen.

Voor meer informatie over BSO en/of KDV Dribbel verwijzen wij naar de website van Fantaziehuis of neem contact op met klantadvies telefoon of e-mail.

Ouderraad

kronkel_roze

Ouderraad, wat is dat en wat doet hij?
De ouderraad of het bestuur van de oudervereniging bestaat uit een groep ouders die allerlei activiteiten organiseren voor de leerlingen en hun ouders. De ouderraad (OR) helpt bij het organiseren van vieringen en evenementen en het betrekken van ouders bij buitenschoolse activiteiten. Zij komen een aantal keren per jaar bijeen om te vergaderen. Ze hebben nauwe contacten met het team en met de MR zodat iedereen op school werkt vanuit een zelfde visie en zaken goed op elkaar worden afgestemd. De OR kan de medezeggenschapsraad (MR) adviseren. Leerkrachten zitten niet in de OR maar doen vaak mee aan het overleg. Dat kan praktisch zijn voor de onderlinge communicatie.

 

Op OBS De Waerdenburght kennen wij onder meer de volgende extra onderwijsactiviteiten:

 • Sportdag/Koningsspelen (bewegingsonderwijs)
 • Sponsorloop (burgerschap en bewegingsonderwijs)
 • Bibliotheekbezoek (taal-leesonderwijs en cultuuronderwijs)
 • Schoolreis groep 1-6/schoolkamp groep 7-8 (bewegingsonderwijs, sociaal-emotionele vorming en cultuuronderwijs)
 • Straatspeeldag (bewegingsonderwijs)
 • Museumbezoek (cultuuronderwijs)
 • Boerderijbezoek/Natuurbezoek (natuur- en cultuuronderwijs)
 • Deelname aan de regionale techniekwedstrijd (natuur- en techiek onderwijs)

Medezeggenschapsraad

kronkel_roze

In de medezeggenschapsraad ( MR) kunnen ouders en personeelsleden meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school. Bijvoorbeeld als het gaat om huiswerkbeleid, sponsorbeleid of fusie van de school, veiligheid of schooltijden. Zo levert de MR een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.

 

De zittende leden in onze MR zijn:

 • Marieke van Dooijeweert (oudergeleding)
 • Patricia Dekker (oudergeleding)
 • Jantien Scheurwater (personeelsgeleding)
 • Mariëlle Koene (personeelsgeleding)

 

Adviesrecht en instemmingsrecht.
De MR heeft behalve het algemene recht op overleg, initiatiefrecht en recht op informatie ook twee bijzondere bevoegdheden die zijn vastgelegd in de WMS: het instemmingsrecht en het adviesrecht.

Missie en visie

Verlof aanvragen

kronkel_roze

Voorwaarden waaraan ieder verlof moet voldoen
U vindt in deze bijlage de handreikingen voor het aanvragen van extra verlof. Neemt u hier a.u.b. kennis van. Hier vindt u bijvoorbeeld hoe lang van te voren het verlof aangevraagd dient te worden en aan welke voorwaarden deze aanvraag moet voldoen.