Overblijven

kronkel_roze

OBS de Waerdenburght kent geen continurooster. De pauze tussen de middag begint om 12:00 uur en eindigt om 13:00 uur. Op onze school hebben wij om deze reden een overblijfmogelijkheid, hiervoor wordt wel een vergoeding gevraagd. De kinderen die overblijven worden begeleid door onze overblijfbegeleiders.

 

Aanschaf overblijfkaarten:

  • U kiest zelf de grootte van de overblijfkaart (zie onderstaande tabel).
  • U koopt een kaart naar keuze op school bij juf Dafne. Zij is per mail te bereiken op: d.plugers@obsdewaerdenburght.nl
  • Of u maakt het betreffende bedrag over op:

 

ING-rekening: NL 46 RABO 0330197606 t.n.v. St. Beheer oudergelden O.B.S
onder vermelding “overblijf” en de naam van uw kind.

 

  • Meer kinderen per gezin kunnen van één kaart gebruik maken.
  • De overblijfbegeleiders stempelen de kaart af.
  • Elke kaart blijft ook geldig in het nieuwe schooljaar.
  • U krijgt geld terug indien de overblijf definitief stopt en de kaart nog niet volledig op is.

 

De onderstaande kaarten zijn gebaseerd op 10 maanden onderwijs. Dat zijn 40 weken waarin in elke week 4 keer overgebleven kan worden. (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

 

Tip!
U maakt een inschatting van de hoeveelheid keren die er ongeveer per jaar, in totaal, overgebleven gaan worden door uw kind(eren) en vervolgens kiest u op basis van onderstaand overzicht een voor u geschikte kaart.

 

Let op!!!
Er kan niet per keer betaald worden!!!

Overzicht kosten:

soorten kaarten: aantal keren overblijven per jaar tarief
160xkaart:
4 x per week  overblijven
in totaal van 40 weken
160 x overblijven €200,-
120xkaart:
3 x per week overblijven
in totaal van 40 weken
120 x overblijven €150,-
80xkaart:
2 x per week overblijven
in totaal van 40 weken
80 x overblijven €100,-
40xkaart:
1 x per week overblijven
in totaal van 40 weken
40 x overblijven €50,-
20xkaart:
1 x per 14 dagen overblijven
in totaal 40 weken
20 x overblijven €25,-
10xkaart 10 x overblijven €15,-
overblijffoto