Over ons

kronkel_roze

Wij kenmerken ons door een open karakter, laagdrempeligheid en een gemoedelijke sfeer. Een school waar veel aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en een veilige leeromgeving. De school wordt bezocht door ongeveer honderd leerlingen. Allen uniek, allen bijzonder.

 

Wij zijn een school in beweging, gericht op de toekomst. Zo maken wij bijvoorbeeld een enorme ontwikkeling door op het gebied van ICT en is er schoolbreed aandacht voor Engels. Wij leren onze leerlingen graag hoe zij moeten denken, niet wat zij moeten denken.

1_teamfoto

“Leerrijk en waerdenvol”

kronkel_roze

Onze opdracht is helder maar niet altijd eenvoudig: onze leerlingen verlaten de basisschool met een goed gevulde rugzak, voorbereid op een volgende grote stap.

 

Oriënteert u zich op een basisschool voor uw kind en bent u nieuwsgierig naar onze school, onze werkwijze en ons team? Wij geven u graag de gelegenheid om een weloverwogen schoolkeuze voor uw kind te maken. Neemt u gerust contact met ons op. Uiteraard bent u van harte welkom op onze school voor een inhoudelijk gesprek en een rondleiding om onze goede sfeer te proeven en kennis te maken met ons onderwijs.

Missie en visie

Missie en visie

kronkel_roze

Het onderwijs
“Ieder kind is uniek en elk kind is anders” vormt de basis van ons onderwijs. OBS De Waerdenburght streeft naar onderwijs op maat, waarbij er rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen en waar het onderwijs wordt afgestemd op de behoeften van de leerlingen. Zelfvertrouwen, samen werken en verantwoordelijkheid zijn in ons onderwijs belangrijke uitgangspunten.

 

Waarden
Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze omkijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Bij ons op school betekent dit dat wij het welbevinden van kinderen hoog in het vaandel hebben staan.
Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen biedt. Respect is daarom een belangrijke waarde bij ons op school. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen.
Ouders/verzorgers zijn gelijkwaardige gesprekspartners. Samen met hen willen wij komen tot een maximale ontplooiing van de talenten van alle kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.

 

Doelstellingen
Ons onderwijs is ingericht op de maatschappij van nu, de 21e eeuw. Dat betekent dat wij kinderen met hun talenten begeleiden om zichzelf samen met anderen te ontwikkelen. Daarom vinden wij samenwerken, communiceren, sociaal vaardig zijn, creativiteit, cultuur, sport en spel, van groot belang.

 

Onze mooiste ontwikkeling
Wij optimaliseren het partnerschap met ouders. Leerkrachten en ouders zijn in samenwerking betrokken bij de groei en ontwikkeling van de individuele leerling. Wij stemmen de thuis- en schoolsituatie zo goed mogelijk op elkaar af door voortdurend met elkaar in gesprek te blijven en rekening te houden met de behoeften van leerlingen ten aanzien van hun ontwikkeling.

21st-century-skills-298x300

Team

kronkel_roze

Het team van onze school bestaat uit een enthousiaste en goed gekwalificeerde groep mensen, die dagelijks met veel plezier onze leerlingen onderwijst en begeleidt. De teamleden blijven door jaarlijkse team- en individuele scholing op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Naast ons team zijn er met regelmaat stagiaires in onze school te vinden.

 

Alieke Bel (directeur)
Vanaf 2017 directeur van OBS De Waerdenburght in Waardenburg en sinds 2020 eveneens van OBS De Rietschoof in Opijnen. Zij maakte in 2005 de overstap van het bedrijfsleven naar het onderwijs. Alieke beschikt over ruime ervaring in medezeggenschap: MR op schoolniveau /GMR op stichtingniveau / OPR op samenwerkingsverbandniveau.
Zij heeft als bijkomende specialisaties bewegingsonderwijs & MRT, Dalton onderwijs en Beeldende Vormgeving.
directie@obsdewaerdenburght.nl

 

Irene van der Meijden - van Oorschot
(intern begeleider, specialist bewegingsonderwijs, kanjercoördinator)

Irene werkt sinds juni 2017 op onze school. Zij is zowel hier, als op basisschool OBS De Rietschoof in Opijnen de intern begeleider. Als IB'er is zij verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Ze heeft een stevig netwerk met goede contacten opgebouwd in onze regio met externen die ons adviseren en ondersteunen.

Werkdagen: maandag (oneven weken), dinsdag t/m donderdag.
i.vandermeijden@obsdewaerdenburght.nl

 

Jantien Scheurwater
(directie-ondersteuner, leerkracht groep 5-6 en ICT-coördinator, rekencoördinator)

Vanaf 2008 is Jantien werkzaam bij ons op school. Zij heeft al verschillende groepen gewerkt en heeft nu haar plek gevonden in de bovenbouw. Naast haar groepsgebonden werkzaamheden, twee dagen per week, is zij één dag in de week ambulant voor haar taken als ICT-er en Directie Ondersteuner en BHV-er. Jantien is lid van onze MR.

Werkdagen: dinsdag (ambulant), woensdag (ambulant), donderdag en vrijdag (groep 5-6)
j.scheurwater@obsdewaerdenburght.nl

 

Cynthia Lemmen (leerkracht groep 1-2, remedial teacher)
Cynthia werkt sinds 2006 als leerkracht in het basisonderwijs. Daarnaast heeft zij de opleiding tot gedragsspecialist gevolgd. Met veel enthousiasme is zij augustus 2022 bij ons op school gestart als leerkracht groep 1/2 en remedial teacher.

Haar werkdagen zijn woensdag (RT), donderdag en vrijdagochtend (groep 1/2) en vrijdagmiddag (RT).
c.lemmen@obsdewaerdenburght.nl

 

Dagmar Boer (leerkracht groep 1-2)
Sinds 2019 is Dagmar Boer werkzaam op onze school als leerkracht voor groep 1/2.

Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag
d.boer@obsdewaerdenburght.nl

 

Mariëlle Koene (leerkracht groep 3-4, gedragsspecialist)
Mariëlle Koene is onze leerkracht voor groep 3-4. Zij heeft een enorme ervaring als groepsleerkracht in bijna alle groepen. Daarnaast heeft zij de opleiding gedragsspecialist gevolgd en is zij verschillende jaren als intern begeleider aan twee scholen verbonden geweest. Op onze school is zij eveneens voorzitter van de Medezeggenschapsraad (MR).

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
m.koene@obsdewaerdenburght.nl

 

Stacey de Koster (leerkracht groep 5-6, lid van de GMR)
Vanaf schooljaar 2023-2024 is Stacey werkzaam in groep 5-6. Hiervoor was onze school haar stamschool, waardoor zij al bekend was bij de kinderen.
Stacey heeft veel affiniteit met muziek. Ze streeft er dan ook naar om dit een vaste plek te geven binnen ons onderwijs.
Ook is zij lid van de GMR.

Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag.
s.dekoster@obsdewaerdenburght.nl

 

Erik Hakkert (leerkracht groep 5-6)
Sinds schooljaar 2021-2022 is Erik aan onze school verbonden. Dit schooljaar gestart als RT-er en nu werkzaam in groep 5-6 Hij heeft ruime ervaring in het lesgeven aan alle groepen en heeft ook onderwijservaring in het speciaal basisonderwijs. Hij heeft o.a de opleiding Rt/IB gedaan.

Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag.
e.hakkert@obsdewaerdenburght.nl

 

Dafne Plugers (Intern Begeleider, taalcoördinator, specialist bewegingsonderwijs)
Sinds 2017 is Dafne leerkracht op onze school. Zij heeft ervaring in groep 5-6 en 7-8. Dafne is onze taalcoördinator en vervangt momenteel de intern begeleider vanwege zwangerschapsverlof.

Werkdagen: maandag t/m vrijdag
d.plugers@obsdewaerdenburght.nl

 

Irene van Gasteren (onderwijsassistent/PABO student)
Irene van Gasteren werkt sinds 2018 als onderwijsondersteuner. Zij is haar carrière begonnen in de kinderopvang en heeft een VVE-specialisatie. In 2019 is zij gestart met haar opleiding tot leraar basisonderwijs en loopt zij op school stage. Irene is een echte duizendpoot en is breed inzetbaar.
Zij werkt momenteel 4 dagen in groep 7-8. Irene is het contactpersoon van de OR.

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag.
i.vangasteren@obsdewaerdenburght.nl

 

Caroleine Bottenheft-Maks (in opleiding tot hoogbegaafdheidspecialist)
Caroleine is bij ons op school de hoogbegaafdheidspecialist. Zij begeleidt de plusgroep (Sherlock Holmes).

Werkdag: donderdag
c.bottenheft@obsdewaerdenburght.nl

Gezonde school

kronkel_roze

Werken aan een gezonde jeugd en een gezonde toekomst voor uw kind. De scholen, de Gelderse Sportfederatie en de sportcombinatiefunctionarissen van de gemeente West-Betuwe (voorheen Geldermalsen en Neerijnen) zijn in september 2014 gestart met het project B-Fit.

 

B-Fit
B-Fit is een meerjarig, preventief actieprogramma van de Gelderse Sport Federatie (GSF) en heeft in Gelderland op verschillende scholen successen behaald in de strijd tegen overgewicht. B-Fit laat kinderen, ouders én docenten op een unieke manier kennismaken met gezond leven, bewegen en voeding. Het doel is kinderen er bewust van te maken dat fit zijn niet alleen goed is, maar dat het vooral ook leuk is om er mee bezig te zijn. het programma gaat op meerdere scholen in de gemeente West-Betuwe draaien. Leerkrachten zijn getraind om B-Fit op hun school uit te voeren. Iedere school kent een B-fit coördinator, zo ook OBS De Waerdenburght. In 2017 behaalden wij ons B-Fit certificaat, waar wij enorm trots op zijn.

 

Wat betekent dit voor u en uw kind?
Het programma bestaat uit diverse activiteiten die in de lessen aan bod komen. U kunt hierbij denken aan lessen over gezonde voeding, beweegtussendoortjes tussen de lessen, maar ook extra beweegmomenten tijdens de dag. Daarnaast vinden er pauze-activiteiten plaats en wordt er twee keer per jaar een B-Fit test gehouden: een test die de fitheid van de leerlingen meet. Verder is de B-Fit coach daadwerkelijk op school aanwezig om met de kinderen te sporten. Dit gebeurt onder en na schooltijd.

 

B-Fittest
Dit programma laat leerlingen, ouders en leerkrachten op een unieke manier kennismaken met gezond leven, bewegen en voeding. Het programma bestaat uit diverse onderdelen waaronder een B-Fittest. Dit is een fitheidstest die de conditie, de kracht, de lengte en het gewicht meet van de leerlingen. Het doel ervan is dat de leerlingen zien hoe fit ze zijn en of ze vooruitgang boeken. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 doen mee aan de B-Fittest. De uitslag van de test wordt geanonimiseerd opgeslagen en niet aan derden verstrekt. Mocht u bezwaar hebben tegen deelname aan de test door uw zoon/dochter, dan kunt u dit bij de groepsleerkracht kenbaar maken.

 

Meer informatie?
Mocht u nog vragen hebben over het programma B-Fit, dan kunt u een kijkje nemen op de website.

b-fitlogo

EU-Schoolfruit
Ieder schooljaar vraagt OBS De Waerdenburght deelname aan voor het EU-schoolfruitprogramma. Dit door de Europese Unie gesubsidieerde programma maakt het mogelijk dat alle leerlingen van onze school in de maanden November t/m Februari, drie stuks fruit en/of groente per week uitgereikt krijgen. Zo laten wij onze leerlingen kennismaken met een gezond voedingspatroon en veel verschillende soorten fruit en groente.

Bovendien hebben wij de woensdag ingesteld als fruit-groentedag. In de kleine pauze wordt aan het eten van fruit en groente een sterke voorkeur gegeven boven andere snacks. Wij hopen van harte dat u als ouder dit stimuleringsbeleid kunt en wilt ondersteunen.

schoolfruit

Schoolzuivel
Elk jaar schrijven wij ons in voor schoolzuivel. De deelnemende scholen krijgen wekelijks zuivelproducten voor de gehele school voor 20 weken lang. We ontvangen melk, yoghurt en karnemelk.

schoolmelk-300x300

Over Fluvium

kronkel_roze

Fluvium biedt openbaar onderwijs aan circa 2200 leerlingen op negentien scholen in West Betuwe en Neder-Betuwe. Bij alles wat we doen staat de ontwikkeling van het kind centraal.

 

Iedere school heeft een eigen identiteit en missie binnen de gezamenlijke koers. Samen leren, werken en leven krijgen alle aandacht. Bij Fluvium werken ongeveer 250 medewerkers. Zo goed als wij voor onze leerlingen zorgen zo goed willen wij zijn voor onze professionals. Zij vormen de kern van onze onderwijskwaliteit.

fluvium_logo