Onderwijs

kronkel_roze

“Ieder kind is uniek en elk kind is anders” vormt de basis van ons onderwijs. OBS De Waerdenburght streeft naar onderwijs op maat, waarbij er rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen en waar het onderwijs wordt afgestemd op de behoeften van de leerlingen. Zelfvertrouwen, samen werken en verantwoordelijkheid zijn in ons onderwijs belangrijke uitgangspunten.

2_KWA_Media_headerfoto_IMG_8008_1600x300px

Passend onderwijs

kronkel_roze

Als extra ondersteuning nodig is
De zorg aan onze leerlingen betreft de totale ontwikkeling: lichamelijk, cognitief (verstandelijk) en sociaal/emotioneel. Wij zetten hierbij sterk in op de verbinding tussen school en thuis en hechten grote waarde aan een goede relatie met ouders.

 

Wij proberen al onze leerlingen zo goed mogelijk in hun behoeften te voorzien. Dat doen wij in ons werken in de klas en daar buiten. Hieronder beschrijven wij hoe wij dat doen en met welke mensen.

 

De groepsleerkrachten in de groep dragen zorg voor:

  • Observatie en toetsen.
  • Analyse van methodetoetsen en landelijke toetsen zoals CITO, en analyseren van signaleringslijsten vanuit Leeruniek (sociaal/emotionele signaleringslijst gr. 3-8) en registratielijsten Digikeuzebord (groep 1 en 2).
  • Overleg met de zorgcoördinator (Interne Begeleider).
  • Informeren van ouders en afspraken bespreken.
  • Maken en uitvoeren en bespreken met ouders en leerling van een plan van aanpak.
  • Inbrengen van de zorg in een interne consultatie met de zorgcoördinator.
  • Overleg met externe instanties.
  • Verstrekken van schriftelijke informatie aan instanties.
zorgpotlood-300x155

HVO/GVO

kronkel_roze

GVO en HVO
De afkorting GVO staat voor godsdienstig vormingsonderwijs.
De afkorting HVO staat voor humanistisch vormingsonderwijs.

 

Dit vormingsonderwijs – GVO en HVO – is bedoeld voor kinderen op openbare scholen in Nederland. Onze school stelt ouders in de gelegenheid om van dit onderwijs te profiteren, met de bedoeling om kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof en/of overtuiging voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf.